นโยบายการสั่งซื้อ

 • บริการนี้มีให้เฉพาะบทความ (สินค้า) ที่แสดงอยู่ในสต็อกบนเว็บไซต์ของเรา
 • ลูกค้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต / เงินฝากธนาคารสำหรับการสั่งซื้อใด ๆ
 • คำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
 • สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เบอร์ติดต่อทีมบริการลูกค้า: 02 321 0341-2 ( 9.00 – 17.00 น. และวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการ)

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เรามุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณให้ได้อย่างถูกต้อง อยู่ในสภาพดีและตรงเวลา โปรดรับทราบนโยบายในการจัดส่งสินค้าของเรา ดังต่อไปนี้

 • เราพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดส่งสินค้าแต่ละรายการตามคำสั่งซื้อของคุณภายใน 7 วันทำการหลังจากสั่งซื้อ
 • เราจัดส่งในวันธรรมดา (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • เมื่อสินค้าอยู่ในสถานะกำลังจัดส่ง ท่านจะได้รับหมายเลขติดตามพัสดุผ่านทางอีเมลล์ และสามารถติดตามพัสดุได้ทาง https://www.best-inc.co.th/
 • เพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของคุณถึงคุณในเวลาที่รวดเร็วที่สุดและอยู่ในสภาพดี เราจัดส่งผ่านตัวแทนจัดส่งที่มีชื่อเสียงเท่านั้น
 • แม้ว่าเราจะพยายามจัดส่งสินค้าทั้งหมดตามคำสั่งซื้อของคุณพร้อมกัน ทั้งนี้ ในบางกรณีเราอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือความพร้อมของสินค้าคงคลัง

สีและการแสดงผล

สีและการแสดงผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และชนิดหน้าจอที่ใช้งาน

นโยบายในการเปลี่ยนสินค้า

 1. เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ
 2. ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับการซื้อของคุณ คุณสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.bata.co.th ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าจริง โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าที่จะมีการส่งคืนสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยน ไม่ได้ใช้งาน สะอาด และอยู่ในสภาพและบรรจุภัณฑ์เดิม ในกรณีนี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเกี่ยวกับช่องทางที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณในการขอเปลี่ยนสินค้า
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าในกรณี ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
 4. โปรดเก็บใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงินของคุณ เนื่องจากจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ยืนยันในขณะที่ทำการเปลี่ยนสินค้าของคุณ

เบอร์ติดต่อทีมบริการลูกค้า: 02 321 0341-2 (9.00 – 17.00 น. และวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการ)

นโยบายการคืนสินค้า  / คืนเงิน

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Bata จากช่องทาง E-Commerce สามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ช่องทางการแชท หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยติดต่อที่โทรศัพท์ 02 321 0341-2  เพื่อยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาของผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาของคุณตามนโยบายการเรียกร้องปกติ หลังจากตรวจสอบสินค้าตามขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องทางเราจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างยุติธรรม

ซึ่งลูกค้าสามารถคืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 2. จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
 3. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. หากไม่พอใจสินค้าทางเรายินดีรับ คืนสินค้า ภายใน 7 วัน หลังการรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้า
 2. หากตรวจพบว่าสินค้าชำรุดเสียหาย กรุณาติดต่อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากเรา โดยเราจะทำการคืนเงินให้ตามรายการที่คุณชำระนั้น ๆ หากกรณีที่ติดต่อเราช้ากว่า 14 วัน เราจะพิจารณาคืนเงินให้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมบริหาร ทั้งนี้เราจะคืนเงินในกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทก่อนเท่านั้น

รูปแบบการคืนเงิน

 • กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต คุณจะได้รับการคืนเงินโดยการคืนวงเงินให้กับบัตรเครดิตที่คุณชำระ ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการ Payment Gateway
 • กรณีชำระผ่านธนาคารหรือบัตรเดบิต คุณจะได้ครับการคืนเงินโดยการโอนเงินสดเข้าบัญชีของคุณ ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ
* การคืนเงินหมายถึงจำนวนเงินตามรายการสั่งซื้อเท่านั้น โดยค่าบริการจัดส่งสินค้ากลับ ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณี

 

นโยบายทั่วไปสำหรับการระงับข้อเรียกร้องของลูกค้า

นโยบายการรับประกัน

เรามีการนโยบายรับประกันคุณภาพสินค้าโดยการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ สำหรับสินค้าที่ซื้อจาก www.bata.co.th และมีข้อบกพร่องอันเกิดการผลิตที่สำคัญ โดยท่านสามารถแจ้งกับทางเราผ่านช่องทางแชท หรือติดต่อที่โทรศัพท์ 02 321 0341-2  โดยติดต่อเราภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ทางเราจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าตามนโยบายการเปลี่ยนสินค้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ลูกค้าจะได้รับบริการซ่อม นโยบายการรับประกันนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลดราคา 

Bata ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องที่เป็นการฉ้อโกงและการตัดสินของเราเกี่ยวกับการระงับข้อเรียกร้องดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

คำจำกัดความของการเรียกร้องค่ารองเท้า / อุปกรณ์เสริม

การเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือความเสียหายอันเกิดสวมใส่หรือใช้งานตามปกติของลูกค้าต่อรองเท้า / อุปกรณ์เสริมที่จัดจำหน่ายและจำหน่ายโดย บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด ในร้านค้า ผ่านช่องทาง www.bata.co.th 

สำหรับรองเท้า

ความเสียหายต่อส่วนบนหรือวัสดุของรองเท้า

ก. หากส่วนบนเสียหาย และ/หรือ สีเปลี่ยน

ข. ส่วนบนหรือพื้นรองเท้าฉีกขาดเนื่องจากการเย็บที่ไม่ดี และ/หรือ วัสดุที่ไม่ดี

ค. การแยกตัวของพื้นรองเท้าอันเกิดขึ้นเนื่องจากการยึดเกาะที่ไม่ดี

ง. พื้นรองเท้า / ด้านในรองเท้า / วัสดุแตกหรือเสียหายเนื่องจากวัสดุที่ไม่ดี

สำหรับสินค้าอื่นนอกเหนือจากรองเท้า

ก. การเปลี่ยนสีบนหัวเข็มขัดของกระเป๋า / อุปกรณ์เสริม

ข. วัสดุแตกหรือเสียหายเนื่องจากวัสดุไม่ดี

ค. โซ่หรือที่จับหลุดออกเนื่องจากการเย็บไม่ดี

You have successfully subscribed!